Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a fost înființata prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 69/ 2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura. Aceasta Ordonanţa de Urgenţă a fost aprobată de Parlament prin Legea 113/2005 de modificare şi completare a Legii 192/2001.

Agenţia a fost reconfirmată, prin OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, care a înlocuit Legea 192/2001, ca structura responsabilă pentru definirea şi implementarea politicii referitoare la conservarea şi administrarea resurselor acvatice vii, existente în apele maritime şi continentale, acvacultură, procesarea şi organizarea pieţei produselor pescăreşti, structurile de pescuit şi acvacultura

Comentariile sunt închise pentru