COMUNICAT DE PRESĂ

   In data de 12 decembrie 2018 a avut loc la Constanța, începând cu ora 10.00, la hotel Ibis, Bd. Mircea cel Bătrân, nr. 39B-41, Conferința intitulată "100 de ani de pescărie românească", cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.

Citește mai mult… „COMUNICAT DE PRESĂ”

La acest moment aniversar au participat peste 190 de invitati din sectorul pescuitului si acvaculturii din Romania, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, ai institutelor de cercetare în domeniu şi ai învăţământului superior de profil.

Lucrările Conferinţei ,,100 de ani de pescărie românească” au fost deschise de dl. Daniel Botanoiu, Secretar de Stat in cadrul MADR.

In cadrul conferinţei au fost sustinute prezentari de catre domnul Nicolae Dimulescu, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, domnul Simion Nicolaev, Directorul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină din Constanţa având ca subiect cercetarea marină în ultimii 100 de ani, domnul Cătălin Platon, Director Executiv Romfish cu privire la istoricul şi perspectivele de dezvoltare ale pisciculturii româneşti.

În cadrul manifestării au fost sustinute prezentari ale reprezentantilor Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură Galaţi privind istoricul şi perspectivele de evoluţie ale cercetării piscicole din România şi ale reprezentantului Facultatatii Ştiinţa si Ingineria Alimentelor din cadrul Universitatii Dunărea de Jos Galaţi privind la învăţământul românesc în domeniul pescăresc, istoric şi perspective.

De asemenea, pe agenda evenimentului s-a regasit si prezentarea doamnei Pinelopi Belekou, reprezentant al DG Mare din cadrul Comisiei Europene, a domnului Pascal Savouret, Director Executiv al Agenţiei Europene pentru Controlul Pescuitului şi a doamnei Aina Afanasjeva, Director Eurofish.

Prin acest  eveniment s-a dorit onorarea contribuţiei înaintașilor noştri la dezvoltarea sectorului pescăresc naţional şi totodată s-au subliniat perspectivele de dezvoltare si importanța cooperării în plan regional şi internațional pentru viitorul durabil al acestui sector.

COMUNICAT DE PRESĂ

   În perioada 13-14 decembrie 2018 a avut loc la Constanţa o sesiune naţională de instruire pentru personalul cu drept de control şi inspecţie din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA), organizată în cadrul proiectului ,, Sprijinirea monitorizării, controlului şi executării din sectorul pescăresc al României’’ finanţat prin POPAM 2014-2020.

Citește mai mult… „COMUNICAT DE PRESĂ”

 Sesiunea a fost susţinută de experţi ai Agenţiei Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA), la solicitarea ANPA şi au fost prezentate aspecte punctuale legate de procedura de inspecţie şi control şi implementarea prevederilor care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2019- Planul Comun de control şi inspecţie cu Bulgaria, în baza deciziei Uniunii Europene nr.1986/13.12.2018 privind planul specific de control şi inspecţie la nivelul Uniunii Europene.

 Până în prezent, România şi Bulgaria desfăşurau anual activităţi comune prin Planul comun de control şi inspecţie, sub coordonarea EFCA. În cadrul cursului s-a prezentat şi analizat Decizia Comisiei Europene de stabilire a unui plan comun de control şi inspecţie începând cu anul 2019, care se va desfăşura pe baza aceloraşi principii, însă cu un nivel mai mare de rigurozitate  şi datorită faptului că inspectorii EFCA vor fi prezenţi la fiecare misiune din România şi Bulgaria.

 Această Decizie nu este o noutate în Uniunea Europeană, ea fiind implementată cu success încă din anul 2014 în alte state membre. Prn toate obligaţiile asumate şi îndeplinite de România în ultimii ani, s-a considerat că nivelul activităţilor de inspecţie şi control a fost îmbunătăţit, astfel că odată cu reînnoirea Deciziei pentru celelalte state membre ale Uniunii Europene, România şi Bulgaria au fost incluse pentru a se demara acest program şi în Marea Neagră.

COMUNICAT DE PRESĂ

 În perioada 22-23 noiembrie 2018 a avut loc la Buşteni o sesiune națională de instruire pentru personalul cu drept de control si inspecție din cadrul ANPA, organizată în cadrul proiectului “Sprijinirea monitorizării, controlului și executării din sectorul pescăresc al României” finanțat prin POPAM 2014-2020.

Citește mai mult… „COMUNICAT DE PRESĂ”

În cadrul sesiunii a fost realizată o prezentare multisectorială a activităţii ANPA  în  perioada 2016-2018 de către Preşedintele ANPA, d-ul Nicolae Dimulescu. Au fost expuse şi priorităţile legislative pentru perioada imediat următoare, promovate la nivelul ANPA.

Agenda reuniunii a inclus şi urmatoarele subiecte:

 – Prezentarea declaraţiilor de la Bucureşti, Sofia şi Malta şi consecinţele practice ale acestora;

 –  Prezentarea principalelor elemente referitoare la execuţia bugetară ANPA, pe primele 10 luni din anul curent;

  – Prezentarea protocolului încheiat cu MAI şi acţiunile de control şi inspecţie încheiate în colaborare cu structurile MAI;

  – Prezentarea activităţii Serviciului juridic şi resurse umane;

  – Expunerea procedurilor revizuite pentru eliberarea permiselor,licenţelor şi autorizaţiilor de pescuit commercial;

 – Prezentarea activităţii Compartimentului Audit;

 – Analiza situaţiei contractelor de concesionare pentru 2018 şi în perspectivă;

 –  Prezentarea  Planului de verificare a puterii motoarelor  şi uneltelor;

 – Expunerea principalelor elemente privind Planul comun de acţiune România-Bulgaria şi concluzii ale reuniunii din 13-14.11.2018 de la Bucureşti;

 –  Analiza indicatorilor din acvacultură;

 – Prezentarea unor aspecte ce ţin de buna funcţionare a Fişierului Navelor şi Ambarcaţiunilor de Pescuit ;

–  Prezentare unor aspecte care privesc sistemul de control managerial