pdfÎN ATENŢIA PRODUCĂTORILOR DIN SECTORUL ACVACULTURII

pdfStudiu de piata pentru sectorul pescaresc din Romania

pdfRegistrul Unitaților de Acvacultură actualizat la 23.12.2019 pdf

pdfPLANUL STRATEGIC NAȚIONAL MULTIANUAL PRIVIND ACVACULTURA 2014-2020

pdfInstalaţii de Acvacultură în sistem închis cu recircularea apei existente în România la data de 31.12.2016

Instalaţii de Acvacultură în sistem închis cu recircularea apei existente în România la data de 31.12.2016 format editabil

pdfNOTA referitoare la clarificarea modului de aplicare a Ordinului M.A.D.R. nr.332/24.05.2008 privind înscrierea unităţilor de producţie din acvacultură în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţei de acvacultură