Acte Normative

  Citește mai mult… „Acte Normative”

ORDIN nr.519/17.10.2019 pentru modificarea si completarea anexelor nr.2 si 3 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.310/21.05.2019 privind nominalizarea si actualizarea punctelor de debarcare si centrelor de prima vanzare pentru debarcarea si comercializarea capturilor de peste obtinute din pescuit comercial in habitatele piscicole naturale


ORDIN nr. 461 din 19 august 2019 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific


LEGE nr. 126 din 5 iulie 2019 pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura


ORDIN nr. 310 din 21 mai 2019 privind nominalizarea și autorizarea punctelor de debarcare și centrelor de primă vânzare pentru debarcarea și comercializarea capturilor de pește obținute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale


ORDIN nr. 310 din 21 mai 2019 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale


ORDIN nr. 267 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii


ORDIN nr. 243/354/2019 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2019, pe specii şi zone


Ordinul nr. 252/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei "Delta Dunării"


NOTA DE CLARIFICARE privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie si refacere biologica a resurselor acvatice vii în anul 2019


ORDIN nr.54/76/2019 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie si refacere biologica a resurselor acvatice vii în anul 2019


Decizia 176/13.03.2019 privind pescuitul rapanei in perioada de prohibitie la calcan


ORDIN nr. 1.404 din 3 octombrie 2018 pentru aprobarea modelului documentelor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură


HOTĂRÂRE privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură


ORDIN nr. 1.369 din 12 septembrie 2018 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele marine și continentale


ORDIN nr. 1.249 din 12 iulie 2018 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicția pescuitului în timpul nopții


ORDIN nr. 546/352/2018 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii şi zone


ORDIN nr.8/174/2018, M.O. nr. 170/22.02.2018 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2018


ORDIN Nr.690/R din 16.05.2017 privind aprobarea structurii organizatorice detaliate, a Regulamentului de organizare si functionare si al statului de functii al Agentiei Nationale pentru Pescuit si AcvaculturaORDIN nr.72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate M.O. nr.201/23.03.2017


ORDIN Nr.60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale cu excepţia Rezervației "Delta Dunării" M.O. nr.179/13.03.2017


ORDIN 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone M.O. nr.141/24.02.2017


ORDIN 12/144/2017 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017 M.O. nr.139/23 .02.201


Decizia 60/06.03.2017 privind practicarea pescuitului in scop recreativ in anul 2017 pe lacurile de acumulare Stejesti si Dragasani.


Decizia 54/24.02.2017 privind prelungirea valabilităţii pentru anul 2017 a permiselor de pescuit recreativ care au avut valabilitate în anul 2016 în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării  şi a zonelor  de pescuit recreativ contractate de asociaţiile de pescari recreativi.


ORDIN nr. 867/25.07.2016 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific
M.O. NR.614/10.08.2016


ORDIN nr. 807/13.05.2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate


O.U.G.  nr.85/28.11.2016 — NOU


DECIZIA nr.  334/22.09.2016 acord de exploatare


ORDIN 284/613/2016 comun privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit


ORDIN Nr.388/2016 pentru completarea ANEXEI la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale


ORDIN Nr. 369/2016 din 25 martie 2016 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv


ORDIN  comun 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016


ORDIN  comun 307/152/2015 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015


ORDIN  comun 368/391/2015 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone


ORDIN nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea
practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate


 ORDIN  comun 368/391/2015  privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone


 ORDIN Nr. 385/ 13.02.2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2015


 ORDIN Nr. 110 /11.02.2015 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015


ORDIN Nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014


ORDIN Nr.87 din 27.01.2014 privind aprobarea structurii organizatorice detaliate, a Regulamentului de organizare si functionare si al statului de functii al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura


pdfORDIN  nr. 400 din 2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului precum şi zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013


pdfORDIN nr. 128 din 11 iunie 2012 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului învederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate


pdfORDIN nr. 76 din 12.04.2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv


pdf ORDIN Nr. 75 din 12.04.2012 privind autorizarea exercitării pescuitului sturionilor în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultura şi popularea de susţinere a bazinelor piscicole naturale, precum şi în scop ştiinţific


pdfORDIN prohibiție 2012 


pdfORDIN  Nr. 297 din 28. 12. 2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiille de practicare a pescuituluirecreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv


pdfORDIN Nr.193 din 18 august 2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc


pdfORDIN  Nr.96 din 26 aprilie 2011  pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescărescpdfORDIN  privind prohibitia pescuitului in anul 2011


pdfORDIN  Nr.15 din 28.01.2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv 2011


pdfOrdonanta de urgenta nr. 127 din 28.12. 2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei ,,Delta Dunarii''


pdfHOTARARE Nr. 831 din 13 decembrie 2010  privind stabilirea sistemului de inregistrare a loturilor de sturioni din crescatorii si a caviarului obtinut din activitati desi de marcare prin etichetare a caviarului


pdfHOTARARE Nr. 545 din 9 iunie 2010  privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura


pdfORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 23/2008 privind pescuitul si acvacultura (completata si modificata de Legea 317/2009)


pdfORDIN pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale


pdfOrdin 449/2008  privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial în apele maritime si continentale


pdfOrdin 344/2008 pentru aprobarea modului de operare si de functionare a Fisierului navelor si ambarcatiunilor de pescuit


pdfOrdin 332/2008 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind înscrierea unităţilor de producţie din acvacultură în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţei de acvacultură


pdfOrdin 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic


pdfHotărâre de Guvern nr. 1.016 privind cuantumul taxelor de licentiere siautorizare în pescuit si acvacultură


pdfORDIN Nr. 19/237 din 27 ianuarie 2010 privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si a cotelor de pescuit pentru anul 2010


pdfORDIN Nr. 70 din 22 martie 2010 privind pescuitul reproducatorilor vii de sturioni in vederea folosirii acestora in scopul reproducerii artificiale pentru obtinerea de puiet pentru acvacultura si popularea de sustinere a bazinelor piscicole naturale


pdfORDIN Nr. 172/2002 privind aprobarea denumirilor comerciale ale speciilor de pesti si alte vietuitoare acvatice care pot fi valorificate pe teritoriul Romaniei  

Propuneri acte normative

Citește mai mult… „Propuneri acte normative”

Proiect ORDIN privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020


Anunț  privind publicarea proiectului de ORDIN pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervației Biosferei “Delta Dunării”.

Descarca anunt

Descarca poriect Ordin


Proiect ORDIN privind criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescuitului comercial, acvaculturii și prelucrării peștelui și produselor din pește


Proiect ORDIN privind înfiinţarea comisiei de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajărilepiscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului,
şi de aprobare a procedurii privind normele referitoare la procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi a altor terenuri aferente acestoradin domeniul public şi privat al statului.


Propunere privind modificarea și completarea Legii nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic și completarea Ordonanței de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice


Proiect ORDIN privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific


Proiect ORDIN privind criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescuitului comercial, acvaculturii și procesării peștelui și produselor din pește


Proiectul de Ordin atasat mai jos se afla in procedura de aprobare la M.A.D.R. si datele ce se regasesc in prezentul Ordin vor fi luate in calcul la autorizarea in vederea practicarii pescuitului comercial!!!

Proiect ORDIN privind nominalizarea și autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea și comercializarea capturilor de pește obținute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale


Proiect ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 60 din 08.03.2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei "Delta Dunării"


Proiect ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 28 /2019 privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii


Proiect ORDIN privind structura, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei de concesionare, precum şi procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora, din domeniul public şi privat al statului


Proiect ORDIN privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2019


Proiect ORDIN privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele marine și continentale


Proiect ORDIN pentru abrogarea ordinului nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii


Proiect ORDIN privind înfiinţarea comisiei de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului


Proiect ORDIN pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate


Proiect ORDIN privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul  2017, pe specii  şi zone  


Proiect ORDIN privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017


Proiect ORDIN privind condiţiile de acordare a dreptului de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole naturale


HOTARARE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură


Proiect ORDIN privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016 ,pe specii şi zone

 


Proiect ORDIN privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2016


Proiect ORDIN pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate


 

Proiect ORDIN privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016


Proiect ORDIN privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România


 Proiect O.U.G.  pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare


Proiect ORDIN privind  completarea  şi modificarea Ordinului ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 128/2012 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate


Proiect HG privind aprobarea, pentru perioada 2015 – 2020, a nivelului şi condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina utilizată în unităţile de acvacultură şi pescuit


Proiect HG privind acordarea ajutorului de minimis pentru acvacultură


 Proiect ORDIN privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate


Proiect ORDIN privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2015


Proiect ORDIN privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015


Proiect ORDIN privind organizarea şi funcţionarea Registrului Cumpăratorilor autorizaţi din sectorul pescăresc.


Proiect ORDIN pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc


Proiect ORDIN privind înfiinţarea comisiei de privatizare a societăţilor comerciale cu profil piscicol, a amenajărilor piscicole şi de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului


Proiect ORDIN privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv


pdfProiect ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului transporturilor nr. 344 / 1.001 /2008, pentru aprobarea modului de operare şi de funcţionare a Fişierului navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit


pdfProiect ORDIN privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv 


pdfProiect ORDIN pentru modificarea şi complectarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale nr. 772/2007 privind privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producatori din sectorul pescuitului şi acvaculturii 


pdfProiect ORDIN pentru modificarea şi completarea ANEXEI I la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale


pdfProiect H.G pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură


pdfProiect ORDIN privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2013


pdfProiect ORDIN pentru modificarea şi complectarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului precum şi zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013


pdfProiect ORDIN pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc


pdfProiect ORDIN privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2013


pdfProiect ORDIN privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate 


 pdfProiect ORDIN privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România


 pdfProiect ORDIN privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific


pdfProiect ORDIN privind înfiinţarea comisiei de privatizare a societăţilor comerciale cu profil piscicol şi a amenajărilor piscicole şi de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului


pdfProiect ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului şi pădurilor nr. 84/1302 din 24aprilie 2012 privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România


pdfProiect ORDIN pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate  2012


pdfProiect ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv


pdfHotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

Legislație europeana

Citește mai mult… „Legislație europeana”

REGULAMENTUL (CE) NR. 26/2004 AL COMISIEI din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare


REGULAMENTUL (CE) NR. 199/2008 AL CONSILIULUI din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului


REGULAMENTUL (CE) NR. 248/2009 AL COMISIEI din 19 martie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului în ceea ce privește notificările referitoare la recunoașterea organizațiilor de producători, fixarea prețurilor și a intervențiilor în cadrul organizării comune a pieței în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (reformare)


REGULAMENTUL (CE) NR. 506/2008 AL COMISIEI din 6 iunie 2008 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 708/2007 al Consiliului privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local


REGULAMENTUL (CE) NR. 517/2008 AL COMISIEI din 10 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului în ceea ce privește determinarea dimensiunii ochiurilor de plasă și evaluarea grosimii firului plaselor de pescuit


REGULAMENTUL (CE) NR. 1005/2008 AL CONSILIULUI din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1381/87 AL COMISIEI din 20 mai 1987 privind stabilirea modalităților specifice de marcare ș?i documentare a navelor de pescuit


DECIZIA COMISIEI din 28 februarie 2008 de desemnare a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului drept organismul responsabil de îndeplinirea anumitor sarcini în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1042/2006 și de modificare a Deciziei 2007/166/CE de adoptare a listei inspectorilor comunitari și a mijloacelor de inspecție comunitare din sectorul pescuitului


REGULAMENTUL (CE) NR. 708/2007 AL CONSILIULUI din 11 iunie 2007 privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local


REGULAMENTUL (CE) NR. 391/2007 AL COMISIEI din 11 aprilie 2007 de stabilire a unor reguli detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului în ceea ce privește cheltuielile suportate de statele membre în punerea în aplicare a sistemelor de monitorizare și control privind politica comună în domeniul pescuitului


REGULAMENTUL (CE) NR. 498/2007 AL COMISIEI din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit


REGULAMENTUL (CE) NR. 768/2005 AL CONSILIULUI din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului ș?i de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului


REGULAMENTUL (CE) NR. 850/98 AL CONSILIULUI din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine


REGULAMENTUL (CE) NR. 1010/2009 AL COMISIEI din 22 octombrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat


REGULAMENTUL (CE) NR. 1198/2006 AL CONSILIULUI din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit


REGULAMENTUL (CE) NR. 1224/2009 AL CONSILIULUI din 20 noiembrie 2009


REGULAMENTUL (CE) NR. 1287/2009 AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2009 de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră pentru 2010


REGULAMENTUL (CE) NR. 2244/2003 AL COMISIEI din 18 decembrie 2003 de stabilire a dispozițiilor privind sistemele de monitorizare a navelor prin satelit


REGULAMENTUL (CE) NR. 2371/2002 AL CONSILIULUI din 20 decembrie 2002 privind conservarea ș?i exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului


REGULAMENTUL (UE) NR. 1257/2009 AL COMISIEI din 15 decembrie 2009