Emitere licente de pescuit comercial


 -Denumirea autorității : Directia Politici si inspectii Maritime –Compartiment Constanta din cadrul Agentiei Nationale Pentru Pescuit si Acvacultura

 – adresa : Constanta: str. T Vladimirescu nr. 52, jud. Constanta

 – număr de telefon : 0241/555343 

 număr de fax : 0241/555343

 – adresa de e-mail; anpadobrogea_ct@anpa.ro