ANUNŢ – invitatie presa si reprezentant SNFP

       În data de 22.08.2019, ora 10.00, Comisia de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură invită pe reprezentanţii presei şi un reprezentant al Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici să asiste la lucrările comisiei în dosarul nr.15/2019.

Publicat: 12.08.2019

INFORMARE În atenția potențialilor beneficiari ai Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii

După cum se cunoaște, prin Legea nr. 28 din 10.01.2019 s-a aprobat programul de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii.

Totodată prin Ordinul MADR nr. 267/ din 9 aprilie 2019 s-a aprobat condiţiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanţării, precum şi  modalităţile de verificare şi control pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii.

Menționăm că:

  • Potrivit art. 19, alin. (1) din legea nr. 28/10.01.2019 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, schema de ajutor de stat se notificată Comisiei Europene;
  • Potrivit art. 19, alin. (2) din aceeași Lege, în situaţia în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conţine prevederi noi sau diferite faţă de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează şi/sau se modifică în mod corespunzător.

Având în vedere cele prezentate mai sus, motivat de faptul că până în prezent nu am primit decizia Comisiei Europene prevăzută la art. 19, alin.(2), cererile de înscriere în Program se vor depune la sediile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, doar după ce vom primi avizul favorabil al CE și totodată prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice vor fi aprobate plafoanele anuale și cursul leu/euro.

Informații cu privire la data începerii sesiunii de depunere a cererilor de înscriere în program, vor fi prezentate pe site-ul www.anpa.ro

COMUNICAT DE PRESA privind EMITEREA PERMISELOR DE PESCUIT RECREATIV 08.05.2019

 Prin prezenta, vă facem cunoscut că sunt disponibile permise de  pescuit recreativ pentru toți solicitanții. Vă rugăm să accesați cu moderație sistemul online de emitere permise de pescuit recreativ, deoarece lățimea benzii stabilită de providerul de internet nu permite o accesare simultană masivă a sistemului online.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

COMUNICAT DE PRESA privind EMITEREA PERMISELOR DE PESCUIT RECREATIV 07.05.2019

   Prin prezenta, vă facem cunoscut că, sistemul online de emitere a permiselor de pescuit recreativ pentru Marea Neagră și pentru fluviul Dunărea cu brațele sale și habitatele piscicole naturale necontractate de asociațiile de pescari recreativi va deveni funcțional începând cu data de 08.05.2019.

Totodată, începând cu data de 24.05.2019  va deveni funcțional sistemul online de emitere a permiselor de pescuit recreativ pentru habitatele piscicole naturale contractate de asociațiile de pescari recreativi.

Menționăm faptul că, acest decalaj de termene a survenit în vederea asigurării funcționalității  sistemului online de eliberare a permiselor de pescuit recreativ și este justificat de evitarea suprasolicitării sistemului ca urmare a unui număr prea mare de solicitări simultate, ce pot duce la blocarea sistemului.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

COMUNICATE DE PRESA privind emiterea și eliberarea permiselor de pescuit recreativ

În atenția pescarilor recreativi!

  În data de 01 aprilie 2019 Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) a postat pe site-ul oficial www.anpa.ro, un anunț privind eliberarea permiselor de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția RBDD, în care s-a menționat că în scurt timp de la publicarea în Monitorul Oficial a modificării Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 60 din 08.03.2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei “Delta Dunării“, ANPA va începe emiterea permiselor de pescuit recreativ pentru anul 2019 prin intermediul unui soft informatic online, data exactă urmând a fi publicată pe site-ul oficial www.anpa.ro. De asemenea, în acest anunț a fost prezentată și modalitatea de obținere a permisului, cât și obligațiile care revin posesorilor de permis de pescuit recreativ.

Citește mai mult… „COMUNICATE DE PRESA privind emiterea și eliberarea permiselor de pescuit recreativ”

  Vă aducem la cunoștință că în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2017 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative publicată în Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017, permisul de pescuit recreativ este gratuit, iar Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură nu va percepe nici o taxă în vederea eliberării permisului de pescuit recreativ!

  Menționăm toate aceste aspecte pentru ca doritorii de permise de pescuit recreativ să nu devină victimele unor persoane care vor specula noua metodă de emitere a acestora. Ca urmare vă recomandăm să nu apelați la persoane terțe pentru obținerea permisului de pescuit recreativ (care este gratuit) contra unor sume de bani.

COMUNICATE DE PRESA privind acțiunile de control ale Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură în perioada 18 – 29.03.2019

  În data  perioada 18 – 29.03.2019 reprezentanții cu drept de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură – Direcția inspecție ape interioare au efectuat o serie de 75 de acțiuni de control la nivel național, pentru prevenirea faptelor ilicite din domeniul pescuitului comercial și comercializării peștelui și produselor din pește, alături de reprezentanți ai structurilor M.A.I și A.N.S.V.S.A..

Citește mai mult… „COMUNICATE DE PRESA privind acțiunile de control ale Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură în perioada 18 – 29.03.2019”

În acest sens, au fost verificate un număr de 87 de unități de comercializare pește și produse din pește și o ambarcațiune de pescuit cu două persoane la bord, care desfășurau activități de

pescuit comercial fără forme legale.

Verificările efectuate de echipele de control ale Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură au avut ca rezultat următoarele:

  • aplicarea a 26 de sancțiuni contravenționale în valoare de 148.300 lei,
  • ridicarea în vederea confiscării a cantității de 1034,78 kg pește și 6 kg icre;
  • suspendarea activității unei unități;
  • 5 avertismente;
  • întocmirea a 3 dosare cu acte premergatoare, cu recuperarea sumei de 504,37 lei;
  • întocmirea unui dosar cu acte premergatoare, cu ridicarea în vederea confiscării a unei ambarcațiuni, 570 m setcă de pescuit și 90 m setcă confecționată din plasă monofilament.

Acțiunile vor continua în perioada viitoare pentru descurajarea acțiunilor de pescuit ilegal, comercializarea ilicită – evaziunea fiscală cu pește și produse din pește, dar și pentru protejarea ihtiofaunei și a speciilor periclitate.

COMUNICATE DE PRESA privind acțiunea comună româno- bulgară desfășurată în data de 19.03.2019 de prevenire a pescuitului ilegal

   În data  de 19.03.2019, o echipă de consilieri cu drept de inspecție și control din cadrul Serviciului Regional Muntenia au efectuat o misiune comună româno-bulgară în baza Planului de acțiune comun RO – BG pentru prevenirea faptelor ilicite din domeniul pescuitului, împreună cu reprezentanții Agenției Executive pentru Pescuit și Acvacutură- Bulgaria. 

Citește mai mult… „COMUNICATE DE PRESA privind acțiunea comună româno- bulgară desfășurată în data de 19.03.2019 de prevenire a pescuitului ilegal”

  Această misiune s-a desfășurat pe fluviul Dunărea în apele teritoriale ale României și Bulgariei, insulele române și bulgare, cât și pe canalele adiacente în vederea combaterii actelor de braconaj piscicol, de verificare a respectării prevederilor legislației române și bulgare în domeniul pescuitului comercial și recreativ.  În acest sens, au fost inspectate un număr de 23 ambarcațiuni de pescuit care practicau pescuitul comercial, din care 20 cu pavilion bulgar și 3 cu pavilion român și au fost controlate 14 persoane care practicau pescuitul recreativ pe malul bulgar al Dunării.

 

Verificările efectuate de echipa de control româno – bulgară au avut ca rezultat următoarele:

– confiscarea de plase de pescuit (setci) și vârșe instalate la stănoagă;

– reperarea și scoaterea din apă a unui număr de 21 bucăți de șiruri de carmace pentru sturioni cu 1200 de cârlige montate, în dreptul km fluvial 543 (insula Vardim);

– identificarea și ridicarea în vederea confiscării a 6 setci nemarcate, fiecare  cu lungimea de 50 m şi ochiul plasei de 60 mm;

– încheierea a 3 procese verbale de contravenție.

Acțiunile vor continua în perioada următoare pentru descurajarea acțiunilor de pescuit ilegal, de comercializare ilicită – evaziune fiscală cu pește și produse din pește, precum și pentru protejarea ihtiofaunei şi în perioada de reproducere naturală.