ANUNȚ cu privire la sistemul online de emitere a permiselor de pescuit recreativ

         Având în vedere posibilitatea introducerii greșite a unor date în sistemul online de emitere a permiselor de pescuit recreativ, vă rugăm să ne comunicați seria și numărul permisului de pescuit emis cu greșeli, împreună cu copia actului de identitate ce a stat la baza emiterii permisului de pescuit recreativ, pentru a putea fi șters permisul de pescuit recreativ cu erori  din baza de date a sistemului de emitere și astfel să aveți posibilitatea  de a  reintroduce  datele corecte și  de a obține un permis de pescuit recreativ valid.

         Totodată, vă rugăm să accesați cu moderație sistemul online de emitere permise de pescuit recreativ, deoarece lățimea benzii stabilită de providerul de internet nu permite o accesare simultană masivă a sistemului online, această accesare masivă putând duce la blocarea sistemului online de emitere permise de pescuit recreativ.

         Vă mulțumim pentru sprijin.