INFORMARE În atenția potențialilor beneficiari ai Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii

După cum se cunoaște, prin Legea nr. 28 din 10.01.2019 s-a aprobat programul de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii.

Totodată prin Ordinul MADR nr. 267/ din 9 aprilie 2019 s-a aprobat condiţiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanţării, precum şi  modalităţile de verificare şi control pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii.

Menționăm că:

  • Potrivit art. 19, alin. (1) din legea nr. 28/10.01.2019 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, schema de ajutor de stat se notificată Comisiei Europene;
  • Potrivit art. 19, alin. (2) din aceeași Lege, în situaţia în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conţine prevederi noi sau diferite faţă de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează şi/sau se modifică în mod corespunzător.

Având în vedere cele prezentate mai sus, motivat de faptul că până în prezent nu am primit decizia Comisiei Europene prevăzută la art. 19, alin.(2), cererile de înscriere în Program se vor depune la sediile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, doar după ce vom primi avizul favorabil al CE și totodată prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice vor fi aprobate plafoanele anuale și cursul leu/euro.

Informații cu privire la data începerii sesiunii de depunere a cererilor de înscriere în program, vor fi prezentate pe site-ul www.anpa.ro