ANUNȚ cu privire la AJVPS SIBIU

 

          Vă comunicăm faptul că , la momentul actual,  ANPA are încheiat un contract pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ nr. 25/30.10.2017 cu AJVPS Sibiu cu sediul în localitatea Sibiu ,str. Stefan cel Mare, nr. 132, Casa Vânătorilor, județ Sibiu.

       Activitatea de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale menționate în contractul pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ nr.25/30.10.2017  se poate desfășura în baza permisului emis de cătreANPA și eliberat de către AJVPS Sibiu, asociație de pescari recreativi  care asigură organizarea, supravegherea și controlul activităților de pescuit recreativ în zonele contractate. În caz contrar, desfășurarea activității de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale contractate, fără permis eliberat de către AJVPS Sibiu,  poate fi încadrat ca braconaj piscicol (activitate contravențională sau infracțională care constă în pescuitul fără permis a peștilor și a altor viețuitoare acvatice din habitatele piscicole naturale), în conformitate cu prevederile art. 2 alin 43  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23 din 5 martie 2008  privind pescuitul și acvacultura, cu modificările ulterioare și poate constitui contravenție și supusă sancționării cu amendă de la 300 lei la 600 lei, în conformitate cu prevederile art. 58 lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23 din 5 martie 2008  privind pescuitul și acvacultura, cu modificările ulterioare.

          Ca urmare, vă rugăm să vă adresați AJVPS Sibiu la adresa mai sus menționată în vederea obținerii permisului de pescuit recreativ pe habitatele piscicole naturale contractate de către AJVPS Sibiu legal reprezentată de domnii Blaj Robert în calitate de președinte și  Varga Pompil în calitate de director.