Agenda conducerii

La data de 17.09.2019, ora 11 – Senatul României, şedinţa Comisiei pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PL635/2016)- participare Preşedinte A.N.P.A.