Comisie Concesionare

Anunţ privind dezbaterea publică a proiectului de Ordin privind înfiinţarea comisiei de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului şi de aprobare a procedurii privind normele referitoare la procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului

 


Proiect ORDIN privind înfiinţarea comisiei de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajărilepiscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului,
şi de aprobare a procedurii privind normele referitoare la procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi a altor terenuri aferente acestoradin domeniul public şi privat al statului.