COMUNICATE DE PRESA

    În data de 23.02.2019, o delegaţie condusă de preşedintele ANPA a participat la Adunarea Generală a Patronatului Peştelui din România. Lucrările generale s-au desfăşurat în localitatea Sâmbăta de Sus din Jud. Braşov. Cu această ocazie s-a realizat un util schimb de experienţă şi s-au conturat principalele acţiuni comune prin care să se desfăşoare în viitor acţiunile de dezvoltare a acvaculturii româneşti. Totodată, d-ul Dimulescu Nicolae, Preşedintele A.N.P.A. a pus accent pe necesitatea atragerii în patronat a micilor producători din acvacultură şi pe consolidarea Centrului de Consultanţă de la S.C.P. Nucet, al cărui valoare este extrem de importantă în îndrumarea tinerilor care doresc să-şi deschidă afaceri în domeniul acvaculturii.

COMUNICAT DE PRESĂ privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2019

   În conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului cu nr. 54/76/2019 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2019, se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și  alte viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie  –  09 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie  –  09 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în ordin.

Citește mai mult… „COMUNICAT DE PRESĂ privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2019”

Se interzic:

– pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv.

– pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv.

– pescuitul în scop comercial şi recreativ al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie-30 mai inclusiv.

– pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluște şi alte viețuitoare acvatice vii în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura,  pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie – 09 iunie inclusiv.

– pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște şi alte viețuitoare acvatice vii în Complexul Razim – Sinoe și lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie.

Se interzice pescuitul comercial, recreativ și familial al speciilor de pești și alte viețuitoare acvatice, după cum urmează:

a)știuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie inclusiv, cu respectarea art. 1 din Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului cu nr. 54/76/2019  privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2019;

b)în mod special, pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv la știucă este permis numai cu reținerea a maxim două exemplare pe zi, care să însumeze nu mai mult de 5 kilograme sau un singur exemplar dacă greutatea lui depășește 5 kg;

c)în mod special, pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv la crap este permis numai cu reținerea unui singur exemplar pe zi, care să nu depășească 5 kg;

d)în mod special, pe valea Iadului de la Baraj Leșu-Stâna de Vale și pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ/sportiv Dâmbovița Superioară (Schit Dragoslavele-Baraj Pecineagu), Lac Pecineagu, Vălsanul Mijlociu (Brădetu-Baraj Dobrogeanu), Geoagiu Superior (Izvoare până la Cheile Rămeț), râul Someșul Cald de la limita zonei de protecție integrală a Parcului Natural Apuseni, până la confluența cu Lacul Beliș, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv al tuturor speciilor de pești, este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release).

e)pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;

f)coregonul și lipanul, tot timpul anului;

g)păstrăvul de mare, tot timpul anului;

h)păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv și din 15 septembrie 2019 până pe 30 aprilie 2020;

i)sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;

j)racul de munte (Astacus astacus), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 iunie inclusiv și în perioada 15 octombrie – 31 decembrie inclusiv;

k)capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie-31 august inclusiv.

În Marea Neagră se interzic:

a) reținerea, deținerea și comercializarea rechinului  în perioada 15 martie-15 aprilie inclusiv și în perioada 15 octombrie-30 noiembrie inclusiv, în afara acestor perioade este permisă reținerea și comercializarea  doar pentru exemplarele de rechin pescuite accidental;

b)reținerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;

c)pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;

d)pescuitul gobiidelor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 15aprilie – 15 mai inclusiv;

e)pescuitul delfinilor, tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din Zona Economică Exclusivă (ZEE).

Perioada de prohibiție a calcanului este 15 aprilie-15 iunie inclusiv.

Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohibiția pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ al scrumbiei de Dunăre se stabilește pe sectoare astfel:

 

a)pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 26 martie – 04 aprilie inclusiv;

 

b)pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 01 aprilie – 15 aprilie inclusiv;

 

c)pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu, km 374,5, pe o durată de 15 zile, în perioada 09 aprilie – 23 aprilie inclusiv;

 

d)pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Chiciu, km 374,5, până la Baraj Porțile de Fier II, inclusiv brațul Gogoșu km 874,8, pe o durată de 20 de zile, în perioada 18 aprilie – 07 mai inclusiv;

 

e)pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în faţa gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării şi pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte şi de alta a axului braţelor Sfântu Gheorghe şi Sulina, în fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;

 

f)în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 18 aprilie – 27 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";

 

g)în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaş) se pot reține în vederea valorificării.

COMUNICAT DE PRESĂ

     În perioada 31 ianuarie – 01 februarie 2019 a avut loc la Copenhaga cea de-a XVIII-a sesiune a Consiliului de Conducere al Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Pescuitului și Acvaculturii în Europa (Eurofish).

Cu această ocazie, România a preluat funcția de președinte al Consiliului de Conducere pentru următorii doi ani (2020-2021), la propunerea reprezentanților Turciei. Domnul Nicolae Dimulescu, președintele Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, a mulțumit pentru propunere și a transmis reprezentanților statelor membre ale organizației, faptul că România își manifestă sprijinul și toată deschiderea pentru realizarea obiectivelor și proiectelor Eurofish din această perioadă. Tot în cadrul acestei sesiuni Estonia a preluat funcția de vicepreședinte, iar Polonia pe cea de raportor.

Citește mai mult… „COMUNICAT DE PRESĂ”

 

Conform statutului organizației, alegerile pentru cele trei funcții au loc prin rotație, o dată la doi ani. În ultimii doi ani, România a deținut funcția de vicepreședinte al Consiliului de Conducere al Eurofish.

În cadrul celei de-a XVIII-a sesiuni a Consiliului de Conducere a fost aprobat raportul de activitate intermediar pentru anul 2018, bugetul și planul de lucru pentru anul în curs.

Eurofish este o organizație internațională, înființată în anul 1996, având în prezent treisprezece membri, România fiind unul dintre cei cinci membri fondatori ai organizației. Începând cu anul 2019, Ungaria a devenit membră a organizației, fiind singurul stat membru fără ieșire la mare.  

Eurofish își propune să contribuie la dezvoltarea sectorului de pescuit și acvacultură, prin realizarea de analize, studii, proiecte și publicații despre industria și piața peștelui și a produselor din pește.

Organizația acordă asistență guvernelor și reprezentanților industriei din statele membre în ceea ce privește comerțul, cooperarea și explorarea de noi oportunități de dezvoltare pentru sector în Europa Centrală și de Est, în Balcani și zona Mediterană, precum și în țările din Caucaz.

Această organizație reprezintă o platformă, în care țările membre pot aborda probleme de interes comun privind domeniul pescuitului și al acvaculturii, indiferent de statutul lor raportat la Uniunea Europeană.

De asemenea, Eurofish este membră a FISH INFO Network, care cuprinde șase organizații internaționale coordonate de FAO – GLOBEFISH.

COMUNICAT DE PRESĂ

   In data de 12 decembrie 2018 a avut loc la Constanța, începând cu ora 10.00, la hotel Ibis, Bd. Mircea cel Bătrân, nr. 39B-41, Conferința intitulată "100 de ani de pescărie românească", cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.

Citește mai mult… „COMUNICAT DE PRESĂ”

La acest moment aniversar au participat peste 190 de invitati din sectorul pescuitului si acvaculturii din Romania, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, ai institutelor de cercetare în domeniu şi ai învăţământului superior de profil.

Lucrările Conferinţei ,,100 de ani de pescărie românească” au fost deschise de dl. Daniel Botanoiu, Secretar de Stat in cadrul MADR.

In cadrul conferinţei au fost sustinute prezentari de catre domnul Nicolae Dimulescu, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, domnul Simion Nicolaev, Directorul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină din Constanţa având ca subiect cercetarea marină în ultimii 100 de ani, domnul Cătălin Platon, Director Executiv Romfish cu privire la istoricul şi perspectivele de dezvoltare ale pisciculturii româneşti.

În cadrul manifestării au fost sustinute prezentari ale reprezentantilor Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură Galaţi privind istoricul şi perspectivele de evoluţie ale cercetării piscicole din România şi ale reprezentantului Facultatatii Ştiinţa si Ingineria Alimentelor din cadrul Universitatii Dunărea de Jos Galaţi privind la învăţământul românesc în domeniul pescăresc, istoric şi perspective.

De asemenea, pe agenda evenimentului s-a regasit si prezentarea doamnei Pinelopi Belekou, reprezentant al DG Mare din cadrul Comisiei Europene, a domnului Pascal Savouret, Director Executiv al Agenţiei Europene pentru Controlul Pescuitului şi a doamnei Aina Afanasjeva, Director Eurofish.

Prin acest  eveniment s-a dorit onorarea contribuţiei înaintașilor noştri la dezvoltarea sectorului pescăresc naţional şi totodată s-au subliniat perspectivele de dezvoltare si importanța cooperării în plan regional şi internațional pentru viitorul durabil al acestui sector.

COMUNICAT DE PRESĂ

   În perioada 13-14 decembrie 2018 a avut loc la Constanţa o sesiune naţională de instruire pentru personalul cu drept de control şi inspecţie din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA), organizată în cadrul proiectului ,, Sprijinirea monitorizării, controlului şi executării din sectorul pescăresc al României’’ finanţat prin POPAM 2014-2020.

Citește mai mult… „COMUNICAT DE PRESĂ”

 Sesiunea a fost susţinută de experţi ai Agenţiei Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA), la solicitarea ANPA şi au fost prezentate aspecte punctuale legate de procedura de inspecţie şi control şi implementarea prevederilor care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2019- Planul Comun de control şi inspecţie cu Bulgaria, în baza deciziei Uniunii Europene nr.1986/13.12.2018 privind planul specific de control şi inspecţie la nivelul Uniunii Europene.

 Până în prezent, România şi Bulgaria desfăşurau anual activităţi comune prin Planul comun de control şi inspecţie, sub coordonarea EFCA. În cadrul cursului s-a prezentat şi analizat Decizia Comisiei Europene de stabilire a unui plan comun de control şi inspecţie începând cu anul 2019, care se va desfăşura pe baza aceloraşi principii, însă cu un nivel mai mare de rigurozitate  şi datorită faptului că inspectorii EFCA vor fi prezenţi la fiecare misiune din România şi Bulgaria.

 Această Decizie nu este o noutate în Uniunea Europeană, ea fiind implementată cu success încă din anul 2014 în alte state membre. Prn toate obligaţiile asumate şi îndeplinite de România în ultimii ani, s-a considerat că nivelul activităţilor de inspecţie şi control a fost îmbunătăţit, astfel că odată cu reînnoirea Deciziei pentru celelalte state membre ale Uniunii Europene, România şi Bulgaria au fost incluse pentru a se demara acest program şi în Marea Neagră.

COMUNICAT DE PRESĂ

 În perioada 22-23 noiembrie 2018 a avut loc la Buşteni o sesiune națională de instruire pentru personalul cu drept de control si inspecție din cadrul ANPA, organizată în cadrul proiectului “Sprijinirea monitorizării, controlului și executării din sectorul pescăresc al României” finanțat prin POPAM 2014-2020.

Citește mai mult… „COMUNICAT DE PRESĂ”

În cadrul sesiunii a fost realizată o prezentare multisectorială a activităţii ANPA  în  perioada 2016-2018 de către Preşedintele ANPA, d-ul Nicolae Dimulescu. Au fost expuse şi priorităţile legislative pentru perioada imediat următoare, promovate la nivelul ANPA.

Agenda reuniunii a inclus şi urmatoarele subiecte:

 – Prezentarea declaraţiilor de la Bucureşti, Sofia şi Malta şi consecinţele practice ale acestora;

 –  Prezentarea principalelor elemente referitoare la execuţia bugetară ANPA, pe primele 10 luni din anul curent;

  – Prezentarea protocolului încheiat cu MAI şi acţiunile de control şi inspecţie încheiate în colaborare cu structurile MAI;

  – Prezentarea activităţii Serviciului juridic şi resurse umane;

  – Expunerea procedurilor revizuite pentru eliberarea permiselor,licenţelor şi autorizaţiilor de pescuit commercial;

 – Prezentarea activităţii Compartimentului Audit;

 – Analiza situaţiei contractelor de concesionare pentru 2018 şi în perspectivă;

 –  Prezentarea  Planului de verificare a puterii motoarelor  şi uneltelor;

 – Expunerea principalelor elemente privind Planul comun de acţiune România-Bulgaria şi concluzii ale reuniunii din 13-14.11.2018 de la Bucureşti;

 –  Analiza indicatorilor din acvacultură;

 – Prezentarea unor aspecte ce ţin de buna funcţionare a Fişierului Navelor şi Ambarcaţiunilor de Pescuit ;

–  Prezentare unor aspecte care privesc sistemul de control managerial

COMUNICAT DE PRESĂ

   În perioada 1-2 noiembrie 2018 a avut loc la Constanta o sesiune națională de instruire pentru personalul cu drept de control si inspecție din cadrul ANPA, organizată în cadrul proiectului “Sprijinirea monitorizării, controlului și executării din sectorul pescăresc al României” finanțat prin POPAM 2014-2020.

Citește mai mult… „COMUNICAT DE PRESĂ”

    In cadrul sesiunii au fost prezentate aspecte punctuale legate de inspecția și controlul la Marea Neagră, au fost prezentate regulamentele europene si s-a discutat despre modul de comunicare cu reprezentanții pescarilor si de implementare al prevederilor care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019, printre care amintim obligația de debarcare și eliminarea excepției de aruncare în mare a exemplarelor de calcan sub dimensiunea minimă legală.

   Pana in prezent Romania si Bulgaria desfășurau anual activități comune prin Planul comun de control si inspecție sub coordonarea Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA). In cadrul cursului s-a prezentat si analizat proiectul Deciziei Comisiei Europene de stabilire a unui plan comun de inspecție începând cu anul 2019, care se va desfășura pe aceleași principii însă cu un nivel mai mare de rigurozitate si datorita faptului ca inspectorii EFCA vor fi prezenți la fiecare misiune in Romania si Bulgaria.

   Aceasta Decizie care va fi adoptata pana la finalul anului 2018 nu este o noutate in Uniunea Europeana, ea fiind deja implementata cu succes încă din anul 2014 in alte state membre. Prin toate obligațiile asumate si îndeplinite de Romania in ultimii ani, s-a considerat ca nivelul activităților de inspecție si control a fost îmbunătățit, astfel ca odată cu reînnoirea Deciziei pentru celelalte state membre UE, Romania si Bulgaria au fost incluse pentru a se demara acest program si in Marea Neagra.

  Pe agenda reuniunii s-au mai regasit urmatoarele subiecte:

– Reglementări legislative în domeniu la nivel național – aplicatii practice;

– Prezentarea reglementarilor europene in vigoare si a propunerilor legislative privind pescuitul comercial la Marea Neagra si implicatiile pentru Romania;

– Colectare date – Rezultatele PNCD pe anul 2017, noi reglementari si propuneri ale Comisiei Europene pentru anul 2019, aspecte practice in completarea chestionarelor;

– Studiu de caz privind eliberarea licențelor si autorizațiilor de pescuit comercial in apele interioare;

– Prezentarea situației din acvacultura;

– Situația contractelor încheiate pentru utilizarea resurselor acvatice vii;

– Situația eliberării permiselor de pescuit recreativ pe servicii regionale si DPIM in anul 2018, discutii si propuneri privind monitorizarea capturilor din pescuit recreativ, precum si dezbateri privind solutiile care ar putea fi identificate pentru eliberarea permiselor de pescuit recreativ in anul 2019.

COMUNICAT DE PRESĂ privind reuniunea Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc (acvacultură)

  Alexandru Potor, Secretar de Stat în cadrul MADR, a participat în 4 octombrie la Reuniunea Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc, ocazie cu care au fost discutate probleme privind sectorul acvaculturii din România. Evenimentul a fost găzduit de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. Printre subiectele de discuții abordate în cadrul acestei reuniuni amintim propunerea de promovare a unui nou ordin al MADR privind licențierea unităților de acvacultură, măsuri privind operaționalizarea H.G. nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură, abordarea unor aspecte ihtiopatologice, precum și pregătirea conferinței “100 de ani de pescărie românească”.

Licențierea unităților de acvacultură trebuie să fie făcută cu respectarea unor condiții importante pentru comunitate și consumatorii de pește. Esențial este ca operatorii care utilizează suprafețe piscicole să pună pe piață o cantitate de pește în conformitate cu potențialul de producție al resursei acvatice pe care o primesc în administrare”, a afirmat secretarul de stat Potor în discursul său.

În acest context, ANPA împreună cu institutele de cercetare vor realiza un studiu privind potențialul de producție al siturilor de acvacultură. Studiul se va realiza în cadrul unui proiect care va urma să fie finanțat prin POPAM 2014-2020. Rezultatele acestui studiu vor sta la baza actualizării Planului Strategic Național Multianual pentru Acvacultură 2014-2020 și a legislației aferente.

Nicolae Dimulescu, președintele ANPA, a solicitat organizațiilor de producători prezente, sprijin pentru promovarea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în acvacultură.

Reprezentanții sectorului au subliniat necesitatea abordării problemelor ihtiopatologice din acvacultură, iar în urma discuțiilor s-a stabilit necesitatea impunerii unor măsuri de prevenție și control riguros al importurilor de pește.

În ceea ce privește organizarea conferinței “100 de ani de pescărie românească”, Nicolae Dimulescu a invitat reprezentanții institutelor de cercetare și ai organizațiilor de producători să participe  și să susțină prezentări pe această temă.

La finalul reuniunii s-a stabilit realizarea unui plan de acțiune în vederea implementării propunerilor discutate și pentru susținerea necesității de dezvoltare a sectorului.

La eveniment au mai participat reprezentanți ai ANPA, DGP – AMPOPAM, ai institutelor de cercetare și ai organizațiilor de producători din sector.

COMUNICAT DE PRESĂ privind reuniunea Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc organizată de ANPA, la sediul central, în data de 04 octombrie 2018

   Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a organizat, în data de 04 octombrie a.c., o reuniune a Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc, în vederea discutării unor probleme privind sectorul acvaculturii din România.

La această reuniune au participat domnul Alexandru Potor, Secretar de Stat în cadrul MADR, reprezentanți ai ANPA, DGP – AMPOPAM, institutelor de cercetare și ai organizațiilor de producători din sector.

Citește mai mult… „COMUNICAT DE PRESĂ privind reuniunea Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc organizată de ANPA, la sediul central, în data de 04 octombrie 2018”

Printre subiectele de discuții abordate în cadrul acestei reuniuni putem menționa:

  1. Propunerea de promovarea a unui nou ordin al MADR privind licențierea unităților de acvacultură;
  2. Măsuri privind operaționalizarea H.G. nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură
  3. Abordarea unor aspecte ihtiopatologice;
  4. Pregătirea conferinței “100 de ani de pescărie românească”.

În cadrul reuniunii, secretarul de stat Alexandru Potor a propus ca licențierea unităților de acvacultură să fie condiționată în viitor de obligativitatea realizării unei anumite cantități de pește, care să fie valorificată pe piață. În acest sens, ANPA în colaborare cu institutele de cercetare vor realiza un studiu privind potențialul de producție al siturilor de acvacultură. Studiul se va realiza în cadrul unui proiect care va urma să fie finanțat prin POPAM 2014-2020. Rezultatele acestui studiu vor sta la baza actualizării Planului Strategic Național Multianual pentru Acvacultură 2014-2020 și a legislației aferente.

Domnul Nicolae Dimulescu, președintele ANPA, a solicitat organizațiilor de producători prezente, sprijin pentru promovarea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură.

Reprezentanții sectorului au subliniat necesitatea abordării problemelor ihtiopatologice din acvacultură, iar în urma discuțiilor s-a stabilit necesitatea impunerii unor măsuri de prevenție și control riguros al importurilor de pește.

În ceea ce privește organizarea conferinței “100 de ani de pescărie românească”, domnul Nicolae Dimulescu a invitat reprezentanții institutelor de cercetare si ai organizațiilor de producători să participe  și să susțină prezentări pe această temă.

La finalul reuniunii s-a stabilit realizarea unui plan de acțiune în vederea implementării propunerilor discutate și pentru susținerea necesității de dezvoltare a sectorului.

COMUNICAT DE PRESĂ privind participarea la Conferința la Nivel Înalt privind Pescuitul Costier sustenabil în Marea Mediterană și Marea Neagră din Malta

  În Malta a avut loc în perioada 25-26 septembrie 2018, Conferința la Nivel Înalt privind Pescuitul Costier Sustenabil în Marea Mediterană și Marea Neagră, sub egida Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană (GFCM). Conferința a avut ca obiectiv consolidarea eforturilor depuse în ultimii ani, focalizându-se atenţia asupra nevoilor și provocărilor cu care se confruntă sectorul pescuitului costier.

Reuniunea din data de 25 septembrie 2018 a fost dedicată discuțiilor între părțile interesate – reprezentanți ai pescarilor, ai institutelor de cercetare și ai altor organizații internaționale. În deschiderea Conferinței au luat cuvântul domnii Jose A. Herrera, Ministrul Dezvoltării Sustenabile, Mediului și Schimbărilor Climatice din Malta, Karmenu Vella, Comisarul European pentru Mediu, Afaceri Maritime și Pescuit și Abdellah Srour, Secretarul Executiv al GFCM.

În contextul apropierii momentului preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România, secretarul de stat MADR, d-ul Alexandru Potor împreună cu Președintele ANPA, d-ul Nicolae Dimulescu au avut o întrevedere cu  d-ul comisar Karmenu Vella pentru a aprofunda aspecte punctuale legate de dosarele pe care România le-ar putea gestiona după data de 1 ianuarie 2019.

Principalele elemente puse în discuție au fost punctele de interes ale României în ceea ce privește avansarea discuțiilor pentru noul cadru financiar pentru afaceri maritime și pescuit, îndeosebi a faptului că domeniul acvaculturii trebuie promovat prin sprijin financiar, sub forma unor granturi, aspect care poate să conducă la o dezvoltare rapidă a acestui sector.

D-ul comisar Karmenu Vella și-a exprimat disponibilitatea de cooperare cu România, prin intermediul serviciilor comisiei, în special D.G. MARE și a propus stabilirea unei întâlniri tehnice, la nivel de experți, în cursul lunii octombrie 2018. La finalul discuțiilor, d-ul comisar Karmenu Vella a afirmat că se urmărește îndeaproape activitatea României și a urat succes ţării noastre, pentru perioada în care va deține Preşedinţia rotativă a Consiliului UE. 

In data de 26 septembrie 2018, în cadrul  Conferinţei la Nivel Înalt privind Pescuitul Costier Sustenabil în Marea Mediterană şi Marea Neagră, reprezentanţii statelor riverane celor două mări au susţinut intervenţii ocazionate de semnarea Declaraţiei Ministeriale privind Planul de acţiune regional. Declaraţia ministerială a privit cooperarea regională în perspectiva asumării la nivel politic a unor serii de acţiuni pentru sprijinirea pescuitului costier, continuând pe această linie demersurile care s-au finalizat cu Declaraţia de la  Bucureşti din octombrie 2016 şi  Declaraţia de la Sofia din luna iunie 2018.

Declaraţia Ministerială privind Planul de acţiune regional prezintă o importanţă deosebită  în dezvoltarea cooperării regionale şi contribuie la promovarea pescuitului costier la Marea Neagră, având în vedere impactul socio-economic al sectorului pescăresc  din ţara noastră.