Acte Normative

NOTA DE CLARIFICARE privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie si refacere biologica a resurselor acvatice vii în anul 2019

ORDIN nr.54/76/2019 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie si refacere biologica a resurselor acvatice vii în anul 2019


ORDIN nr. 1.404 din 3 octombrie 2018 pentru aprobarea modelului documentelor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură


HOTĂRÂRE privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură


ORDIN nr. 1.369 din 12 septembrie 2018 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele marine și continentale


ORDIN nr. 1.249 din 12 iulie 2018 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicția pescuitului în timpul nopții


ORDIN nr. 546/352/2018 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii şi zone


ORDIN nr.8/174/2018, M.O. nr. 170/22.02.2018 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2018


ORDIN nr.72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate M.O. nr.201/23.03.2017


ORDIN Nr.60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale cu excepţia Rezervației "Delta Dunării" M.O. nr.179/13.03.2017


ORDIN 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone M.O. nr.141/24.02.2017


ORDIN 12/144/2017 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017 M.O. nr.139/23 .02.201


Decizia 60/06.03.2017 privind practicarea pescuitului in scop recreativ in anul 2017 pe lacurile de acumulare Stejesti si Dragasani.


Decizia 54/24.02.2017 privind prelungirea valabilităţii pentru anul 2017 a permiselor de pescuit recreativ care au avut valabilitate în anul 2016 în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării  şi a zonelor  de pescuit recreativ contractate de asociaţiile de pescari recreativi.


ORDIN nr. 867/25.07.2016 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific
M.O. NR.614/10.08.2016


ORDIN nr. 807/13.05.2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate


O.U.G.  nr.85/28.11.2016 — NOU


DECIZIA nr.  334/22.09.2016 acord de exploatare


ORDIN 284/613/2016 comun privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit


ORDIN Nr.388/2016 pentru completarea ANEXEI la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale


ORDIN Nr. 369/2016 din 25 martie 2016 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv


ORDIN  comun 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016


ORDIN  comun 307/152/2015 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015


ORDIN  comun 368/391/2015 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone


ORDIN nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea
practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate


 ORDIN  comun 368/391/2015  privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone


 ORDIN Nr. 385/ 13.02.2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2015


 ORDIN Nr. 110 /11.02.2015 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015


ORDIN Nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014


ORDIN Nr.87 din 27.01.2014 privind aprobarea structurii organizatorice detaliate, a Regulamentului de organizare si functionare si al statului de functii al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura


pdfORDIN  nr. 400 din 2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului precum şi zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013


pdfORDIN nr. 128 din 11 iunie 2012 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului învederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate


pdfORDIN nr. 76 din 12.04.2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv


pdf ORDIN Nr. 75 din 12.04.2012 privind autorizarea exercitării pescuitului sturionilor în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultura şi popularea de susţinere a bazinelor piscicole naturale, precum şi în scop ştiinţific


pdfORDIN prohibiție 2012 


pdfORDIN  Nr. 297 din 28. 12. 2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiille de practicare a pescuituluirecreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv


pdfORDIN Nr.193 din 18 august 2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc


pdfORDIN  Nr.96 din 26 aprilie 2011  pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescărescpdfORDIN  privind prohibitia pescuitului in anul 2011


pdfORDIN  Nr.15 din 28.01.2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv 2011


pdfOrdonanta de urgenta nr. 127 din 28.12. 2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei ,,Delta Dunarii''


pdfHOTARARE Nr. 831 din 13 decembrie 2010  privind stabilirea sistemului de inregistrare a loturilor de sturioni din crescatorii si a caviarului obtinut din activitati desi de marcare prin etichetare a caviarului


pdfHOTARARE Nr. 545 din 9 iunie 2010  privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura


pdfORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 23/2008 privind pescuitul si acvacultura (completata si modificata de Legea 317/2009)


pdfORDIN pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale


pdfOrdin 449/2008  privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial în apele maritime si continentale


pdfOrdin 344/2008 pentru aprobarea modului de operare si de functionare a Fisierului navelor si ambarcatiunilor de pescuit


pdfOrdin 332/2008 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind înscrierea unităţilor de producţie din acvacultură în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţei de acvacultură


pdfOrdin 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic


pdfHotărâre de Guvern nr. 1.016 privind cuantumul taxelor de licentiere siautorizare în pescuit si acvacultură


pdfORDIN Nr. 19/237 din 27 ianuarie 2010 privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si a cotelor de pescuit pentru anul 2010


pdfORDIN Nr. 70 din 22 martie 2010 privind pescuitul reproducatorilor vii de sturioni in vederea folosirii acestora in scopul reproducerii artificiale pentru obtinerea de puiet pentru acvacultura si popularea de sustinere a bazinelor piscicole naturale


pdfORDIN Nr. 172/2002 privind aprobarea denumirilor comerciale ale speciilor de pesti si alte vietuitoare acvatice care pot fi valorificate pe teritoriul Romaniei