Decizia 85/27.03.2017 pentru depunerea contestațiilor privind evaluarea documentațiilor de atribuire a contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ și soluționarea acestora.


Decizia 84/27.03.2017 pentru stabilirea Comisiilor de evaluare a documentațiilor de atribuire a contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii in scop recreativ și Comisiei de soluționare a contestațiilor.


Decizia 83/27.03.2017 privind stabilirea perioadelor pentru depunerea solicitărilor în vederea încheierii contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.


Decizia 82/27.03.2017 pentru aprobarea modelului de contract de utilizare a resurselor acvatice vii in scop recreativ.


Contract cadru pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ


Tabel cu zone de pescuit recreativ, propuse de A.N.P.A în vederea încheierii de contracte de utilizare a resursei acvatice vii în scop recreativ (Anexă la Decizia Președintelui ANPA nr.116/21.04.2017).


Nota Informativa


ORDIN Nr.60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale cu excepţia Rezervației "Delta Dunării" M.O. nr.179/13.03.2017


Decizia 60/06.03.2017 privind practicarea pescuitului in scop recreativ in anul 2017 pe lacurile de acumulare Stejesti si Dragasani.


Decizia 54/24.02.2017 privind prelungirea valabilităţii pentru anul 2017 a permiselor de pescuit recreativ care au avut valabilitate în anul 2016 în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării  şi a zonelor  de pescuit recreativ contractate de asociaţiile de pescari recreativi.