Anunţ privind ocuparea unei funcţii publice de execuție vacantă din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură prin transfer la cerere

Descarca