COMUNICAT DE PRESĂ

     

  În data de 04.02.2016, personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei  Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură au efectuat un control privind respectarea legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte activitatea de comercializare a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice în magazinele specializate din municipiul Bucureşti. Au fost verificaţi 6 agenţi economici, aplicându-se 5 sancţiuni contraventionale în valoare totala de 9000 lei, pentru nerespectarea prevederilor Ordinului nr. 510 / 2002 referitoare la informarea consumatorilor privind categoria de provenienţă, prospeţime şi calibrare.

Acţiunile vor continua şi în perioada următoare atât în Bucuresti cât şi în ţară.