COMUNICAT DE PRESĂ

   În luna aprilie 2016, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, prin personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul Direcţiei Inspecţii Ape Interioare – Filialele regionale Muntenia, Moldova, Oltenia şi Transilvania, au desfăşurat un număr de 434 acţiuni de inspecţie şi control, având ca scop prevenirea şi combaterea faptelor de braconaj piscicol aduse fondului piscicol natural, combaterea faptelor ilegale de comercializare a peştelui proaspăt şi verificarea respectării condiţiilor prevăzute în licenţa de acvacultură, de către agenţii economici care desfăşoară activitatea de acvacultură, astfel:

– 174 acţiuni de control privind respectarea condiţiilor de practicare a activităţii de pescuit recreativ/sportiv;

– 133 acţiuni de control privind respectarea condiţiilor de practicare a activităţii de pescuit comercial;

–   42 acţiuni de control în unităţi de acvacultură;

–   69 acţiuni de control în unităţi de comercializare a peştelui proaspăt;

–   16 acţiuni de control privind contractele de concesionare/privatizare.

Urmare acţiunilor de control efectuate, s-au obţinut următoarele rezultate:

– 46 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 18600 lei, prevăzute de OUG nr. 23/2008, privind pescuitul şi acvacultura, aprobată prin Legea nr. 317/ 2009;

–  21 dosare penale reprezentând infracţiuni prezăzute de OUG nr. 23/ 2008, privind

  pescuitul şi acvacultura aprobată prin Legea nr. 317/ 2009;

– Confiscări: – Plase monofilament – 2460 m;

                   – Plase legale             –   900 m;

                   – Parașute                  –      4 buc;

                   – Undiţă                     –      1 buc;

                   – Șiruri cârlige            – 2200 m;

                   – Bărci                       –      3 buc.

              

Acţiunile au fost desfăşurate în comun cu instituţiile colaboratoare, după cum urmează:

  • IJP                                                    – 63 acţiuni;
  • IJJ                                                    – 30 acţiuni;
  • IJPF                                                  –  28 acţiuni;
  • DSV                                                   – 13 acţiuni;
  • IGPR/SPDD                                        –   2 acțiuni;
  • GNM                                                  –   4 acţiuni;
  • PTN                                                   – 20 acțiuni;
  • Asociaţii de pescari legal constituite   – 16 acţiuni.