COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

    Privind întâlnirea Directorului Executiv al GFCM cu dl. Ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

  Achim Irimescu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi Nicolae Dimulescu, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură s-au întâlnit în data de 16 iunie 2016, cu Abdellah Srour, secretarul executiv al GFCM – General Fisheries Commission for the Mediterranean, organizaţie al cărei obiectiv principal este acela de a promova dezvoltarea, conservarea, gestionarea rațională și adecvată a resurselor marine vii, precum și dezvoltarea durabilă a acvaculturii în Marea Mediterană, Marea Neagră şi în apele din regiune.

Întâlnirea a vizat discutarea unor aspecte referitoare la colectarea datelor ce privesc zona Mării Negre, România remarcându-se cu o raportare foarte bună din acest punct de vedere. Pe baza rapoartelor ştiinţifice, GFCM înaintează în fiecare an recomandări către Comisia Europeană. Pe lângă sursele oficiale de colectare a datelor, oficialii GFCM culeg date şi din alte surse, inclusiv cele provenind din mediul universitar, cu scopul acoperirii întregii zone geografice menţionate.

Ministrul Achim IRIMESCU a afirmat că România doreşte să iniţieze un proiect pilot pentru regiunea Mării Negre, subliniind necesitatea sprijinului tehnic şi financiar din partea GFCM. Acesta vizează armonizarea legislativă a ţărilor riverane Mării Negre cu privire la pescuit, precum şi partea ştiinţifică necesară proiectului.

Oficialul GFCM s-a arătat deschis la propunerea ministrului Agriculturii, aşteptând în perioada următoare detalii privind acest proiect pilot, urmând a se identifica cele mai bune soluţii de implementare a acestuia.

O altă temă abordată a constituit-o situaţia îngrijorătoare în care se află stocurile de peşte din Marea Neagră, oficialii GFCM manifestându-şi sprijinul şi dorinţa ca statele din jurul Mării Negre să acţioneze unitar în vederea diminuării la maxim a acestui fenomen. În acest context, GFCM aşteaptă date din partea Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură cu privire la cazurile înregistrate de nave care pescuiesc în perioadele de prohibiţie.

Întâlnirea a avut loc cu scopul stabilirii detaliilor privind organizarea la Bucureşti, de către FAO şi GFCM, a unei conferințe regionale pentru Marea Neagră, în luna octombrie 2016, la care vor fi invitați să participe reprezentanți la nivel înalt şi la nivel de experţi din ţările riverane Mării Negre, oficiali ai Comisiei Europene, instituții de cercetare, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai organizaţiilor economice pentru regiunea Mării Negre etc.