COMUNICAT DE PRESĂ

   

COMUNICAT DE PRESĂ

Privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului pe Râul Prut şi Lacul de acumulare Stânca Costeşti dintre România şi Republica Moldova

 

    În perioada 27-28 iunie a.c., a avut loc la Stânca ședința Grupului mixt de lucru, responsabil pentru aplicarea eficientă a prevederilor Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României pentru cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului pe râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti. Întâlnirea a fost organizată de Serviciul Piscicol din cadrul Ministerului Mediului al Republicii Moldova şi Agenția Națională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA).

   La această reuniune Republica Moldova a fost reprezentată de Domnul Vlad Ungurean – director al Serviciului Piscicol, domnul Viorel Bajureanu – director Direcţia Inspecţie Reglementare şi Autorizarea Pescuitului din cadrul Serviciului Piscicol şi domnul Nicolae Şaptefraţi, cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe al Moldovei, iar din partea României au participat domnul Nicolae Dimulescu – preşedinte ANPA, domnul Vasile Bălţăţeanu – director al Direcţiei Inspecţie Ape Interioare şi domnul Vasile Bocăneală, şef serviciu al Filialei Moldova.

    Membrii grupului mixt de lucru au luat act de raportul cu privire la acțiunile pentru protecția resurselor piscicole și păstrarea echilibrului ecosistemelor acvatice din zona râului Prut și a Lacului de acumulare Stânca-Costeşti, precum și de dinamica acțiunilor de inspecție și control în perioada 2012-2016.

     În urma acestei întâlniri de lucru s-a decis crearea grupurilor de lucru bilaterale în scopul evaluării situaţiei piscicole pe râul Prut şi Lacul de Acumulare, organizarea unei reuniuni în luna noiembrie 2016 pentru discuţii privind cotele de pescuit pentru anul 2017, schimbul de date şi informaţii în mod regulat privind legislaţia în domeniul pescuitului şi acvaculturii si acţiunile de inspecţie şi control în aceste zone, precum şi efectuarea de inspecţii comune periodice.