COMUNICAT DE PRESĂ

   În perioada 1-2 noiembrie 2018 a avut loc la Constanta o sesiune națională de instruire pentru personalul cu drept de control si inspecție din cadrul ANPA, organizată în cadrul proiectului “Sprijinirea monitorizării, controlului și executării din sectorul pescăresc al României” finanțat prin POPAM 2014-2020.

    In cadrul sesiunii au fost prezentate aspecte punctuale legate de inspecția și controlul la Marea Neagră, au fost prezentate regulamentele europene si s-a discutat despre modul de comunicare cu reprezentanții pescarilor si de implementare al prevederilor care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019, printre care amintim obligația de debarcare și eliminarea excepției de aruncare în mare a exemplarelor de calcan sub dimensiunea minimă legală.

   Pana in prezent Romania si Bulgaria desfășurau anual activități comune prin Planul comun de control si inspecție sub coordonarea Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA). In cadrul cursului s-a prezentat si analizat proiectul Deciziei Comisiei Europene de stabilire a unui plan comun de inspecție începând cu anul 2019, care se va desfășura pe aceleași principii însă cu un nivel mai mare de rigurozitate si datorita faptului ca inspectorii EFCA vor fi prezenți la fiecare misiune in Romania si Bulgaria.

   Aceasta Decizie care va fi adoptata pana la finalul anului 2018 nu este o noutate in Uniunea Europeana, ea fiind deja implementata cu succes încă din anul 2014 in alte state membre. Prin toate obligațiile asumate si îndeplinite de Romania in ultimii ani, s-a considerat ca nivelul activităților de inspecție si control a fost îmbunătățit, astfel ca odată cu reînnoirea Deciziei pentru celelalte state membre UE, Romania si Bulgaria au fost incluse pentru a se demara acest program si in Marea Neagra.

  Pe agenda reuniunii s-au mai regasit urmatoarele subiecte:

– Reglementări legislative în domeniu la nivel național – aplicatii practice;

– Prezentarea reglementarilor europene in vigoare si a propunerilor legislative privind pescuitul comercial la Marea Neagra si implicatiile pentru Romania;

– Colectare date – Rezultatele PNCD pe anul 2017, noi reglementari si propuneri ale Comisiei Europene pentru anul 2019, aspecte practice in completarea chestionarelor;

– Studiu de caz privind eliberarea licențelor si autorizațiilor de pescuit comercial in apele interioare;

– Prezentarea situației din acvacultura;

– Situația contractelor încheiate pentru utilizarea resurselor acvatice vii;

– Situația eliberării permiselor de pescuit recreativ pe servicii regionale si DPIM in anul 2018, discutii si propuneri privind monitorizarea capturilor din pescuit recreativ, precum si dezbateri privind solutiile care ar putea fi identificate pentru eliberarea permiselor de pescuit recreativ in anul 2019.