COMUNICAT DE PRESĂ

 În perioada 22-23 noiembrie 2018 a avut loc la Buşteni o sesiune națională de instruire pentru personalul cu drept de control si inspecție din cadrul ANPA, organizată în cadrul proiectului “Sprijinirea monitorizării, controlului și executării din sectorul pescăresc al României” finanțat prin POPAM 2014-2020.

În cadrul sesiunii a fost realizată o prezentare multisectorială a activităţii ANPA  în  perioada 2016-2018 de către Preşedintele ANPA, d-ul Nicolae Dimulescu. Au fost expuse şi priorităţile legislative pentru perioada imediat următoare, promovate la nivelul ANPA.

Agenda reuniunii a inclus şi urmatoarele subiecte:

 – Prezentarea declaraţiilor de la Bucureşti, Sofia şi Malta şi consecinţele practice ale acestora;

 –  Prezentarea principalelor elemente referitoare la execuţia bugetară ANPA, pe primele 10 luni din anul curent;

  – Prezentarea protocolului încheiat cu MAI şi acţiunile de control şi inspecţie încheiate în colaborare cu structurile MAI;

  – Prezentarea activităţii Serviciului juridic şi resurse umane;

  – Expunerea procedurilor revizuite pentru eliberarea permiselor,licenţelor şi autorizaţiilor de pescuit commercial;

 – Prezentarea activităţii Compartimentului Audit;

 – Analiza situaţiei contractelor de concesionare pentru 2018 şi în perspectivă;

 –  Prezentarea  Planului de verificare a puterii motoarelor  şi uneltelor;

 – Expunerea principalelor elemente privind Planul comun de acţiune România-Bulgaria şi concluzii ale reuniunii din 13-14.11.2018 de la Bucureşti;

 –  Analiza indicatorilor din acvacultură;

 – Prezentarea unor aspecte ce ţin de buna funcţionare a Fişierului Navelor şi Ambarcaţiunilor de Pescuit ;

–  Prezentare unor aspecte care privesc sistemul de control managerial