COMUNICAT DE PRESĂ

   În perioada 13-14 decembrie 2018 a avut loc la Constanţa o sesiune naţională de instruire pentru personalul cu drept de control şi inspecţie din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA), organizată în cadrul proiectului ,, Sprijinirea monitorizării, controlului şi executării din sectorul pescăresc al României’’ finanţat prin POPAM 2014-2020.

 Sesiunea a fost susţinută de experţi ai Agenţiei Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA), la solicitarea ANPA şi au fost prezentate aspecte punctuale legate de procedura de inspecţie şi control şi implementarea prevederilor care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2019- Planul Comun de control şi inspecţie cu Bulgaria, în baza deciziei Uniunii Europene nr.1986/13.12.2018 privind planul specific de control şi inspecţie la nivelul Uniunii Europene.

 Până în prezent, România şi Bulgaria desfăşurau anual activităţi comune prin Planul comun de control şi inspecţie, sub coordonarea EFCA. În cadrul cursului s-a prezentat şi analizat Decizia Comisiei Europene de stabilire a unui plan comun de control şi inspecţie începând cu anul 2019, care se va desfăşura pe baza aceloraşi principii, însă cu un nivel mai mare de rigurozitate  şi datorită faptului că inspectorii EFCA vor fi prezenţi la fiecare misiune din România şi Bulgaria.

 Această Decizie nu este o noutate în Uniunea Europeană, ea fiind implementată cu success încă din anul 2014 în alte state membre. Prn toate obligaţiile asumate şi îndeplinite de România în ultimii ani, s-a considerat că nivelul activităţilor de inspecţie şi control a fost îmbunătăţit, astfel că odată cu reînnoirea Deciziei pentru celelalte state membre ale Uniunii Europene, România şi Bulgaria au fost incluse pentru a se demara acest program şi în Marea Neagră.