COMUNICAT DE PRESĂ

   În perioada 8-9 octombrie 2015 ANPA a organizat o nouă sesiune de pregătire a inspectorilor piscicoli de la Marea Neagră. Instruirea a avut loc cu sprijinul experților EFCA în legislația europeană din domeniul pescuitului – Vincent Chapel şi Christ Roobrouck.

La eveniment au participat 19 inspectori ai Direcției Politici și Inspecții Maritime (DPIM) din Tulcea şi Constanța. Cuvântul de deschidere a fost susținut de Dl. Secretar de Stat în MADR, Ioan Uțiu urmat de alocuțiunea dlui Președinte ANPA Marian Chiriac. 

În cadrul seminarului de instruire reprezentanții DPIM au aprofundat aspecte ale legislației europene din domeniul pescuitului și au aflat din experiența altor state membre UE care sunt provocările cu care se confrunta în același sector de activitate prin exemplele prezentate de experții invitați.