COMUNICAT DE PRESĂ privind acţiunea de salvare a puietului de peşte din habitatul piscicol natural Dunărica (braţ Smârda) din Judeţul Giurgiu.

 Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi Asociaţia Pescarilor Profesionişti ,,Abramis 2003’’ Giurgiu au desfăşurat în data de 18.07.2018 o acţiune de salvare a puietului de peşte din habitatul piscicol natural Dunărica (braţ Smârda) din Judeţul Giurgiu.

 Această acţiune a fost pregătită cu circa două săptămâni înainte de desfăşurarea sa propriu-zisă în data de 18.07.2018, când prin efortul comun al pescarilor comerciali din Asociaţia Pescarilor Profesionişti ,,Abramis 2003’’ s-a reuşit deversarea a circa 15 tone puiet de peşte direct în Braţul Ara al Dunării, cu apa de evacuare din Dunărica ca urmare a realizării unei breşe de evacuare. Totodată, în aceeaşi zi, s-a pescuit cu năvodul în 6 toane succesive circa 1.000 kg. puiet de peşte care a fost transportat cu ambarcaţiuni cu motor în braţul Ara.

 Puietul de peşte salvat şi repopulat în Braţul Ara al Dunării era din speciile caras, crap, roşioară, ştiucă, şalău şi avat.

 La această acţiune au participat 38 pescari comerciali din Asociaţia ,,Abramis 2003’’, dotaţi cu un năvod şi 5 ambarcaţiuni de pescuit comercial.

 Aceasta este prima acţiune de salvare a puietului de peşte realizată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi pescarii comerciali din Giurgiu şi sperăm că iniţiativa acestor minunaţi oameni să fie preluată şi la nivelul altor asociaţii de pescari comerciali.