COMUNICAT DE PRESĂ privind reuniunea Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc organizată de ANPA, la sediul central, în data de 04 octombrie 2018

   Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a organizat, în data de 04 octombrie a.c., o reuniune a Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc, în vederea discutării unor probleme privind sectorul acvaculturii din România.

La această reuniune au participat domnul Alexandru Potor, Secretar de Stat în cadrul MADR, reprezentanți ai ANPA, DGP – AMPOPAM, institutelor de cercetare și ai organizațiilor de producători din sector.

Printre subiectele de discuții abordate în cadrul acestei reuniuni putem menționa:

  1. Propunerea de promovarea a unui nou ordin al MADR privind licențierea unităților de acvacultură;
  2. Măsuri privind operaționalizarea H.G. nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură
  3. Abordarea unor aspecte ihtiopatologice;
  4. Pregătirea conferinței “100 de ani de pescărie românească”.

În cadrul reuniunii, secretarul de stat Alexandru Potor a propus ca licențierea unităților de acvacultură să fie condiționată în viitor de obligativitatea realizării unei anumite cantități de pește, care să fie valorificată pe piață. În acest sens, ANPA în colaborare cu institutele de cercetare vor realiza un studiu privind potențialul de producție al siturilor de acvacultură. Studiul se va realiza în cadrul unui proiect care va urma să fie finanțat prin POPAM 2014-2020. Rezultatele acestui studiu vor sta la baza actualizării Planului Strategic Național Multianual pentru Acvacultură 2014-2020 și a legislației aferente.

Domnul Nicolae Dimulescu, președintele ANPA, a solicitat organizațiilor de producători prezente, sprijin pentru promovarea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură.

Reprezentanții sectorului au subliniat necesitatea abordării problemelor ihtiopatologice din acvacultură, iar în urma discuțiilor s-a stabilit necesitatea impunerii unor măsuri de prevenție și control riguros al importurilor de pește.

În ceea ce privește organizarea conferinței “100 de ani de pescărie românească”, domnul Nicolae Dimulescu a invitat reprezentanții institutelor de cercetare si ai organizațiilor de producători să participe  și să susțină prezentări pe această temă.

La finalul reuniunii s-a stabilit realizarea unui plan de acțiune în vederea implementării propunerilor discutate și pentru susținerea necesității de dezvoltare a sectorului.