Propuneri acte normative

Proiect ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 60 din 08.03.2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei "Delta Dunării"


Proiect ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 28 /2019 privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii


Proiect ORDIN privind structura, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei de concesionare, precum şi procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora, din domeniul public şi privat al statului


Proiect ORDIN privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2019


Proiect ORDIN privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele marine și continentale


Proiect ORDIN pentru abrogarea ordinului nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii


Proiect ORDIN privind înfiinţarea comisiei de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului


Proiect ORDIN pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate


Proiect ORDIN privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul  2017, pe specii  şi zone  


Proiect ORDIN privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017


Proiect ORDIN privind condiţiile de acordare a dreptului de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole naturale


HOTARARE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură


Proiect ORDIN privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016 ,pe specii şi zone

 


Proiect ORDIN privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2016


Proiect ORDIN pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate


 

Proiect ORDIN privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016


Proiect ORDIN privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România


 Proiect O.U.G.  pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare


Proiect ORDIN privind  completarea  şi modificarea Ordinului ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 128/2012 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate


Proiect HG privind aprobarea, pentru perioada 2015 – 2020, a nivelului şi condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina utilizată în unităţile de acvacultură şi pescuit


Proiect HG privind acordarea ajutorului de minimis pentru acvacultură


 Proiect ORDIN privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate


Proiect ORDIN privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2015


Proiect ORDIN privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015


Proiect ORDIN privind organizarea şi funcţionarea Registrului Cumpăratorilor autorizaţi din sectorul pescăresc.


Proiect ORDIN pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc


Proiect ORDIN privind înfiinţarea comisiei de privatizare a societăţilor comerciale cu profil piscicol, a amenajărilor piscicole şi de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului


Proiect ORDIN privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv


pdfProiect ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului transporturilor nr. 344 / 1.001 /2008, pentru aprobarea modului de operare şi de funcţionare a Fişierului navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit


pdfProiect ORDIN privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv 


pdfProiect ORDIN pentru modificarea şi complectarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale nr. 772/2007 privind privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producatori din sectorul pescuitului şi acvaculturii 


pdfProiect ORDIN pentru modificarea şi completarea ANEXEI I la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale


pdfProiect H.G pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură


pdfProiect ORDIN privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2013


pdfProiect ORDIN pentru modificarea şi complectarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului precum şi zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013


pdfProiect ORDIN pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc


pdfProiect ORDIN privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2013


pdfProiect ORDIN privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate 


 pdfProiect ORDIN privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România


 pdfProiect ORDIN privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific


pdfProiect ORDIN privind înfiinţarea comisiei de privatizare a societăţilor comerciale cu profil piscicol şi a amenajărilor piscicole şi de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului


pdfProiect ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului şi pădurilor nr. 84/1302 din 24aprilie 2012 privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România


pdfProiect ORDIN pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate  2012


pdfProiect ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv


pdfHotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură