Punctele de contact pentru transmiterea sau depunerea jurnalelor de pescuit, a notificărilor prealabile, a declarațiilor de transbordare, a declarațiilor de debarcare, a notelor de vânzare, a declarațiilor de primire și a documentelor de transport

 

Denumirea  – Directia Politici si inspectii Maritime –Compartiment Constanta

Adresa: Constanta: str. T Vladimirescu nr. 52, jud. Constanta

Tel. si fax:  0241/555343

Mail: anpadobrogea_ct@anpa.ro

Inspectori zonali:

                TARANU Sorinel :   0747 287431

    COSTIANU Ion:     0747 287446

    SERSTIUC Dorin:   0751 050484

    NOVAC Vasile :       0757 018743

    POPESCU  Stere:   0747 777515

    DINU Lucian     :      0747 287452